หน้าแรก : HOME

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/hk-huayhaim/ita/ita2563
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-2418788434801862

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2563 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2563 ตามวันเวลาในหนังสือนี้เวลา 9.00น.วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2563 17:54 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 20 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูร่วมกับชาวบ้านห้วยขอบและห้วยเหียมให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ย ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2563 17:42 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
 • ประชุุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง E-classroom รร.บ้านห ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2563 17:37 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
 • ประกาศโรงเรียน
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 07:15 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
 • จุลสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563  ขอบขอบพระคุณท่าน อนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 , ท่าน ศน. จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ และ ศน.วาร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 18:29 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศโรงเรียน
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 23:00 โดย โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
Comments