ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขอบ
ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
จังหวัดเลย 42150 
โทร.042-870262 
Comments