ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ : 042 039285
  2. อีเมล์ : hk-huayhaim.loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ : 080 0138882
  2. อีเมล์ : uthai129 @gmail.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมComments