กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ วันแม่63_๒๐๐๘๑๑_13.jpg กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
5 ส.ค. 2563 06:22 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม อัปเดต ป้ายวันแม่.png
5 ส.ค. 2563 06:20 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ ป้ายวันแม่11.png กับ หน้าแรก : HOME
4 ส.ค. 2563 20:43 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
4 ส.ค. 2563 20:42 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ ป้ายวันแม่.png กับ หน้าแรก : HOME
29 ก.ค. 2563 21:24 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
29 ก.ค. 2563 21:23 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข ข้อมูลบุคลากร
29 ก.ค. 2563 21:22 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ S__17612820.jpg กับ ข้อมูลบุคลากร
28 ก.ค. 2563 21:42 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
28 ก.ค. 2563 21:40 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 116262934_4671718086175541_55824811050356471_o.jpg กับ ผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอปากชม
28 ก.ค. 2563 21:40 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง ผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอปากชม
23 ก.ค. 2563 19:04 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 109637948_4642539402426743_6775393673588920932_o.jpg กับ รพสต.บ้านห้วยเหียม เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
23 ก.ค. 2563 19:04 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง รพสต.บ้านห้วยเหียม เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
23 ก.ค. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 108994726_4647144755299541_5769072620159862245_o.jpg กับ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
23 ก.ค. 2563 19:02 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
20 ก.ค. 2563 19:19 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 115721507_4632591803421503_8105883876471703604_o.jpg กับ บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
20 ก.ค. 2563 19:19 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
18 ก.ค. 2563 03:23 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
18 ก.ค. 2563 03:22 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 1.png กับ หน้าแรก : HOME
18 ก.ค. 2563 03:21 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 2.png กับ หน้าแรก : HOME
14 ก.ค. 2563 22:47 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข การตรวจเยี่ยมนิเทศเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
14 ก.ค. 2563 22:46 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แนบ 107507096_4602337723113578_1908025874834929748_o.jpg กับ ารตรวจเยี่ยมนิเทศเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
14 ก.ค. 2563 22:46 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม สร้าง ารตรวจเยี่ยมนิเทศเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
13 ก.ค. 2563 20:10 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อําเภอปากชม แก้ไข ครูเสวิกา อุ่นมะดี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดดอกไม้ร่วมงานศพ ณ บ้านห้วยขอบ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า